House of Joy Hoofddorp

Selecteer de taal

Wij zijn een groep christenen uit de volgende kerken in Hoofddorp:

team 1

Wat wij doen

Lees in ons blog meer over activiteiten die door ons georganiseerd zijn.

 

Onze visie

We willen migranten in Hoofddorp een “home away from home” bieden. Een hartelijk woord, iemand die aandacht voor je heeft, samen een hapje eten. Zoals Gods familie bestaat uit vele culturen, hopen we met House of Joy een plek te hebben waar dat tot bloei komt. Een plek waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht zijn of haar geloof, en waar wij elkaar helpen en bemoedigen. Een plek waar vreugde en vrede heerst, zoals Jezus Christus ons dat heeft voorgehouden.

We hebben elke week een interculturele inloop vanaf 4 uur 's middags. Hier heten we elkaar welkom, luisteren we naar elkaar, waarderen we elkaar en ontdekken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Om half zes eten we met elkaar en daarna kunnen de mensen nog een Nederlandse les bijwonen. Er is een groep voor beginners en een groep voor gevorderden. Daarnaast zijn er tussendoor contacten, bijvoorbeeld als de één bij de ander thuis komt voor de gezelligheid of om ergens mee te helpen. We nodigen mensen uit om zich aan te melden als ze op die manier met iemand contact willen aangaan. Als mensen een nieuwe activiteit willen starten, dan kunnen we dat ondersteunen. House of Joy wil alles wat Hoofddorpse christenen doen samen met mensen die uit het buitenland afkomstig zijn, ondersteunen, doordat we elkaar weten te vinden, als de ene groep iets nodig heeft wat de andere groep kan bieden, of als de ene mens hulp nodig heeft die de andere mens kan bieden.

House of Joy komt voort uit geloof. Jezus heeft ons geïnspireerd om naar de ander toe te gaan, aan­dacht te hebben, lief te hebben. Daarbij willen we elkaars godsdienst respecteren. Niet-chris­telijke migranten zijn dan ook van harte welkom en we willen dat ze zich ook welkom vóelen, zoals ze zijn. Een geloofsgesprek is prima, maar aan wie geen behoefte heeft aan Jezus gaan we niets opdringen. Als iemand wèl belangstelling heeft, dan willen we zo iemand natuurlijk graag helpen om dichter bij God te komen. Het zou mooi zijn als er dan al een groep gelovige migranten is, die regelmatig samenkomt in een kring waarin Jezus centraal staat, waar de vreugde van God meer concreet gemaakt wordt, zodat nieuw gelovigen daarin opgenomen kunnen worden en verder kunnen groeien. Of als er alphacursus is, die speciaal rekening houdt met migranten, zodat we daarnaar kunnen doorverwijzen. In de toekomst willen we aan dat soort dingen werken.

De visie van House of Joy heeft twee pijlers: migranten welkom heten, aandacht geven, hulp geven, kortom: dienstbaar zijn, dat is de eerste pijler. En de tweede pijler is: samen groeien in geloof, bemoedigen, samen Jezus vinden, voor wie dat wil. Dat is ook leren van die ander, want migranten hebben hun eigen kijk op God, vanuit hun eigen cultuur en daar kunnen wij wat van leren. Samen groeien in geloof.

Financieel jaarverslag 2023
Begroting 2024

 

Ons logo

Ons logo heeft drie verschillende huidskleuren, die onderling verbonden het dak van House of Joy vormen. De punt van het dak wijst naar boven, naar God toe.